Regionálne kolo rétorickej  súťaže Štúrov Zvolen

Regionálne kolo súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen sa konalo 25. apríla v Makovického dome v Žiline a organizovalo ho Krajské kultúrne stredisko v Žiline.  Postupová súťaž je vyhlásená v troch vekových kategóriách. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie  komunikačných schopností mládeže a skvalitňovanie ich rečového prejavu.

Našu školu v súťaži úspešne reprezentovali 2 žiačky – Lucka Masná , 5.A (1.kategória) a Terezka Kováčiková, 8.A (2.kategória). Terezka vo svojej kategórii získala Čestné uznanie, Lucka sa umiestnila

na krásnom 1.mieste a postupuje  do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna vo Zvolene. 

Dievčatám srdečne blahoželáme a Lucke želáme veľa úspechov na celoštátnom kole.