Profil VO

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Hôrky

Sídlo: Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky

Ul. Hlavná 200/15, 010 04 

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0029 5965 7853 – VÚB a.s., pobočka Žilina

IČO: 37814508

DIČ: 2021694389

IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka ZŠ s MŠ

e-mail: riaditel.zshorky@gmail.com

Telefón: 0911273882

 

 

Súhrnná správa rok 2022

Súhrnná správa 1.Q 2022

Súhrnná správa 2.Q 2022

 

Súhrnná správa rok 2021

Súhrnná správa 2.Q 2021

Súhrnná správa 3.Q 2021

Súhrnná správa 4.Q 2021

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou rok 2020

Súhrnná správa 1.Q 2020 nad 5000

Súhrnná správa 2.Q 2020 nad 5000

Súhrnná správa 3.Q 2020 nad 5000

Súhrnná správa 4.Q 2020 nad 5000

 

Správa o zákazkách malého rozsahu rok 2020

Súhrnná správa 1.Q 2020 nad 1000

Súhrnná správa 2.Q 2020 nad 1000

Súhrnná správa 3.Q 2020 nad 1000

Súhrnná správa 4.Q 2020 nad 1000

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou rok 2019

Súhrnná správa 1.Q 2019 nad 5000

Súhrnná správa 2.Q 2019 nad 5000

Súhrnná správa 3.Q 2019 nad 5000

Súhrnná správa 4.Q 2019 nad 5000

 

Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu rok 2019

Súhrnná správa 1.Q 2019 nad 1000

Súhrnná správa 2.Q 2019 nad 1000

Súhrnná správa 3.Q 2019 nad 1000

Súhrnná správa 4.Q 2019 nad 1000

 

Súhrnná správa rok 2018

Súhrnná správa 1.Q 2018

Súhrnná správa 2.Q 2018

Súhrnná správa 3.Q 2018

Súhrnná správa 4.Q 2018

 

Súhrnná správa rok 2017

Súhrnná správa 1.Q 2017

Súhrnná správa 2.Q 2017

Súhrnná správa 3.Q 2017

Súhrnná správa 4.Q 2017

 

Súhrnná správa rok 2016

Súhrnná správa 1.Q 2016

Súhrnná správa 2.Q 2016

Súhrnná správa 3.Q 2016

Súhrnná správa 4.Q 2016