Beseda so starostom obce Hôrky

Dňa 25.apríla prijal pozvanie medzi nás Ing. Dušan Chvíľa, MBA, starosta obce Hôrky. 

Žiakom 6. ročníka porozprával o fungovaní obecnej samosprávy, čím sme si prehĺbili získané poznatky

z občianskej náuky. Následne mali žiaci možnosť klásť otázky, na ktoré im pán starosta s ochotou odpovedal.