Spoločný obvod

1. Na základe dohody starostov obcí Brezany, Bitarová, Ovčiarsko a Hôrky vznikol spoločný
školský obvod. Žiakom dochádzajúcim z obcí Brezany, Bitarová a Ovčiarsko do ZŠ s MŠ
Hôrky je preplácané cestovné.

2. Na základe dohody starostov obcí Brezany, Bitarová, Ovčiarsko a Hôrky je uzatvorená
Dohoda o financovaní CVČ.  

3. Na základe dohody starostov spoločného školského obvodu  je zabezpečená možnosť
umiestnenia dieťaťa materskej školy z Brezian, Bitarovej a Ovčiarska v materskej škole v
Hôrkach v „Letnej prázdninovej škole“ za poplatok.

Ďakujeme starostom uvedených obcí za dlhoročnú podporu, pomoc a spoluprácu.