The big tour

Projekt č. 5: The big tour

Naši žiaci 8. – 9. ročníka pod vedením Mgr. L. Pavelkovej sa zapojili do medzinárodného eTwinning projektu. Téma projektu bola: Spoznávanie jednotlivých kontinetnov a rôzných krajín  – The big tour. Žiaci spolupracovali v medzinárodných tímoch so žiakmi zo Španielska, Talianska a Turecka. Celoročná spoločná práca bola ukončená spoločne vytvorenou elektronickou brožúrou. 

Brožúra

Národný certifikát kvality

Ocenení žiaci za prácu na medzinárodnom eTwinning projekte:

Vojteková

Tomaščíková

Šošková

Miháliková

Liptáková

Krišťak

Klimová

Janík

Chabada

Hakulinová

Drdáková

Čílikova