Zamestnanci CVČ

Kontakt: Mgr. Silvia Vyšinská – vedúca pobočky v ZŠ Hôrky 

Tel. kontakt: 0918 477618

Hudobný odbor

Mgr. Silvia Vyšinská – akordeón klavír 

Mgr. Andrea Rajteková – harfa, flauta

Pavel Chodelka – gitara

Mgr. Peter Hrubý – akordeón, klavír

Mgr. Antónia Turianová – spev

Bc. Lukáš Šustek – husle

Mgr. Nikola Igonda – Hudobná náuka, klavír

   

Výtvarný odbor:

Mgr. Jana Ballová