História

Základná škola s materskou školou Hôrky

Zrelá, vyrovnaná, zodpovedná, priateľská – takto by sme mohli označiť našu 40 ročnú Základnú školu v Hôrkach. Krásny vek, nie len pre človeka, ale aj pre inštitúciu, akou je základná škola. Jej história sa začala písať ešte v roku 1964, kedy sa občania z obcí Brezany, Bitarová, Ovčiarsko a Hôrky dohodli postaviť spoločnú školu pre svoje školou povinné deti. Táto myšlienka sa začala realizovať položením základného kameňa dňa 18. novembra 1973. Prvý výkop zeminy pod základy učebňového pavilónu bol na jar roku 1974. Do užívania bol daný 1. septembra 1977. Od tejto doby ubehlo 40 rokov. Škola sa postupom času menila, modernizovala. V roku 2009 prebehla veľká rekonštrukcia školy, počas ktorej sa vybudovalo krásne presklené átrium,  vymenili sa okná, obnovili sa sociálne zariadenia, učebne sa vybavili interaktívnymi tabuľami. Jedno sa však v škole nezmenilo. A to sú žiaci. Sú stále rovnakí – usilovní aj leniví, vzorní aj tí horší. Ako to vieme? Už 40 rokov kráčame v tejto škole po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov. Ide o pedagogických zamestnancov, zriaďovateľa školy, vychovávateľky, asistentky, špeciálneho pedagóga, pani kuchárky, pani upratovačky, pani školníčky i pána údržbára. Všetci sú rovnako dôležití na tejto ceste výchovy a vzdelávania detí našich spádových obcí. Profil školy Základná škola v Hôrkach poskytuje základné vzdelanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. V šk. roku 2017/18 navštevuje školu 299 žiakov zo spádových obcí a mesta Žilina. Škola má 15 tried, v triedach sa učí priemerne od 16 so 27 žiakov. Na vybraných predmetoch sa žiaci delia na menšie skupiny. Hlavné zameranie školy je poskytnúť všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Preto sme školský vzdelávací program rozšírili o vlastné predmety a to Integrovaná estetická výchova, Šachová školička, Čítankovo a Viac ako peniaze. Od prvého ročníka sa na škole vyučuje anglický jazyk, v siedmom ročníku je možnosť navštevovať hodiny nemeckého jazyka. Kladieme dôraz na podporu telesnej kultúry a zdravého životného štýlu našich žiakov. Pre individuálne začlenených žiakov ponúkame formy integrovaného vyučovania. Školský klub detí pracuje vo vynovených priestoroch. V súčasnosti disponujeme piatimi triedami po 25 detí.

Pedagogický zbor ZŠ Hôrky v školskom roku 1977/1978

Riaditeľ školy: p. Jozef Sermek Zástupca riaditeľa školy: p. Šimon Kulina Skupinový vedúci: p. Milan Kuric Pedagogickí zamestnanci školy 1977/1978: Jarmila Halajová, Eva Prieložná, Margita Vojteková, Emília Frátriková, Vladimíra Púchovská, Veronika Sermeková, Anna Matušovičová, Oľga Lásková, Mária Trnková, Eva Hikaniková, Jaroslav Kuniak, Eva Hudobová, Mária Stránianeková, Tatiana Jakubcová, Stanislav Ondrejka, Anton Stehlík