Galéria – ZŠ

FEEL ENGLISH IN VERSE

Informatika očami siedmakov

ITV - Oceány v ohrození

Naši strelci opäť triumfujú na Majstrovstvách Slovenska !

Deň narcisov 2024

Svet techniky Ostrava, Vítkovice

Regionálne kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen

Beseda so starostom obce Hôrky

Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024

Exkurzia v HaZZ Žilina

ITV Staroveký Rím

Školský turnaj v stolnom tenise

Marec - mesiac knihy

English week Europe

Valentínska pošta

Žiacky ples

OLOV 2023/2024

Okresné kolo Šaliansky Maťko

ITV Holokaust, koncentračné tábory ...

Modul Rope Skipping

ITV z geografie - "Vesmír ako ho vidíme my"

Európska cena za inovatívne vzdelávanie

Deň komplimentov

Európska cena za inovatívne vzdelávanie

ITV z GEO - Vesmír, ako ho vidíme my

Školské kolo dejepisnej olympiády

Vyhodnotenie súťaží

Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý čo mi dáš ?

Detská rozprávková Žilina

Školské kolo Šaliansky Maťko

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Technická olympiáda

Štvrtáci a piataci v kysuckéj hvezdárni

Tvorivé remeselné dielne

Beh 17. novembra

Hravé programovanie

Farebný týždeň

Olympiáda zo Slovenského jazyka

ITV na hodine biológie u piatakov

Projekt Krokus

Svetový deň zvierat

Exkurzia Kia Slovakia

Deň jablka

Dejepis v teréne

Zdravá desiata

Škultétyho rečňovanky

Knižný Vševedko

Erasmus days 2023

Quest 2023


Warning: exif_imagetype(): Stream does not support seeking in /data/b/b/bbbd29f2-1789-4238-9857-b38152a423ca/zsmshorky.sk/web/wp-includes/functions.php on line 3312

Svetový deň úsmevu

Muzikoterapia

Sobášny palác v Bytči

Hýb sa, behaj, skáč ...

Noc výskumníkov

Európsky deň jazykov 2023

Tvorivý šiestaci

Nezabudnutí susedia

Tvorivá dielnička

Sem vložte text nadpisu