Galéria – MŠ

Deň poštovej známky

Karneval

Deň mlieka

Biely deň

Canisterapia v MŠ