Dejepis v teréne 

18. 10.  2023 sa vybraní žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie. Šli sme po stopách slovenského velikána Milana Rastislava Štefánika. Navštívili sme miesto jeho skonu v Ivanke pri Dunaji a miesto posledného odpočinku v Mohyle na Bradle. 

Tu sme si rozprávali životný príbeh azda najväčšieho Slováka v našich dejinách. 

Okrem toho sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.  Okrem pútavej prednášky na tému úteky z koncentračných táborov, sme si pozreli expozície v barakoch, ale i dobytčí vagón na prevoz väzňov. 

Exkurzia sa vydarila, splnila svoj cieľ a ešte aj počasie nám prialo. 

Určite navštívime opäť.