English week Europe

Vyučovanie s lektorom z USA  sa v tomto školskom roku uskutoční dvakrát. Prvý termín bol v dňoch 25.- až 27.marca pre piatakov a šiestakov. Žiaci si rôznymi hravými metódami precvičili komunikáciu v angličtine, získali množstvo novej slovnej zásoby, intenzívne pracovali na rôznych témach, zlepšili si svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, zvýšili si jazykové sebavedomie a to všetko zábavnou formou.

English week pre starších žiakov sa uskutoční v týždni 17. až 21. jún. 

Viac informácií o tomto programe môžete nájsť na stránke https://englishweekeurope.com