Európsky deň jazykov – plagáty

Projekt č. 1: Európsky deň jazykov – výroba plagátov

Európsky deň jazykov – výroba plagátov

Pri príležitosti Dňa jazykov sme sa zapojili do projektu European day of languages (26 September). Cieľom bolo vytvoriť plagáty a predstaviť svoju krajinu partnerským školám v zahraničí. Projekt o Slovensku obsahoval základné informácie (názov krajiny, jazyk, symboly, vlajku, tradičné jedlá…). V rámci tohto projektu žiaci nahrali zvukové nahrávky cez aplikáciu vacaroo.com a vytvorili QR kódy. Tieto QR kódy obsahovali päť základných fráz v anglickom jazyku a ich preklad v slovenskom jazyku. Žiaci z 5. – 9. ročníka sa venovali tvorbe plagátov na hodinách anglického jazyka a výtvarnej výchovy. Do tohto projektu sa zapojilo 18 škôl z rôznych európskych krajín.

Časové ohraničenie:

26.8. – 4.9.2021 – hľadanie partnerských škôl

5.9. – 17.9.2021 – vyrábanie plagátov

22.9.2021 – posledný deň na zaslanie plagátov

27.9. – 8.10.2021 – vytváranie steny z plagátov, ktoré zaslali partnerské školy a zverejnenie fotografie tejto steny v TwinSpace

 

Fotogaléria