Codeweek

Projekt č. 4: Codeweek

Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa programovania v termíne 8.10.- 23.10.2021. Cieľom bolo priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

Žiaci v rôznych ročníkoch sa naučili zábavnou formou základy programovania.

1. stupeň: programovanie pomocou včielky Bee-bot /2. ročník/- zopakovanie geometrických tvarov, farieb a povolaní

2. stupeň: Šifrovanie – odhaľ tajnú správu /7. ročník/- zašifrovanie správy, rozlúštenie tajnej správy, Programko – naprogramuj si svojho robota /5. ročník/, Morseova abeceda s mikropočítačom micro:bit- naprogramuj pomocou microbitu svoje meno /8. ročník/, Bilingválny slovník s QR kódmi – vytvorenie virtuálneho slovníka pomocou QR kódov /6. ročník/

Zaradili nás medzi top školy, ktoré získali Certifikát excelentnosti- podmienkou bolo vytvoriť partnerstvo 10 zahraničných škôl, vytvoriť navzájom sieť rôznych aktivít na programovanie a vzájomná podpora v aktivitách. Výzva na získanie certifikátu excelentnosti spočívala vo vytvorení aktivít na rozvoj programovania, ich uskutočnenie,  publikovanie na stránke Codeweek a získaní zahraničných škôl na spoluprácu a zapojení sa do našich aktivít. Kontakty na školy zapojené do výzvy naša škola získala cez platformu eTwinning, kde boli výzvy k akcii Codeweek, do ktorých sme sa zapojili a taktiež zahraničné školy sa pripojili k nám a podporili naše výzvy – aktivity. 

Škole bol udelený Certifikát excelentnosti, pani učiteľky Šútorová, Gaňová, Chodelková  získali certifikáty za úspešnú spoluprácu a pani učiteľka Pavelková certifikát za vedenie tohto projektu na škole.