ZUŠ

Hudobný odbor

 

Mgr. Silvia Vyšinská: vedúca pobočky, akordeón klavír 

Mgr. Andrea Rajteková: harfa, flauta

Pavel Chodelka: gitara

Mgr. Peter Hrubý: akordeón, klavír

Mgr. Antónia Turianová: spev

Bc: Lukáš Šustek: husle

Mgr. Nikola Igonda: Hudobná náuka, klavír

   

 

Výtvarný odbor:

 

Mgr. Jana Ballová

 

Kontakt: 

Mgr. Silvia Vyšinská – vedúca pobočky v ZŠ Hôrky 0918 477618