Zriaďovateľ ZŠ s MŠ – obec Hôrky

Adresa

Obecný úrad Hôrky 

Lipová 111/31

010 04 Žilina

Spojenie 

Tel.:    041/5662 604

Fax:     041/5662 604

Email:  obec@obechorky.sk

Web:    www.obechorky.sk