Koľko lásky za zmestí do krabice od topánok?

Naša škola sa rozhodla zapojiť do 6. ročníka celoslovenskej vianočnej zbierky pre seniorov s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Zbierku sme uskutočňovali ako oficiálny partner podujatia v priebehu novembra 2023. 

Cieľom zbierky bolo učiť deti nezištnej pomoci, dobrovoľníctvu, schopnosti podeliť sa s ostatnými a rozvíjať tímovú prácu v rámci triednych kolektívov. 

Radi by sme úprimne poďakovali všetkým, ktorí dobrovoľne prispeli do zbierky.Zbierali sme, balili sme, odfotili a odovzdali koordinátorke, ktorá bola našej škole pridelená.

48 krabíc pre babičky a dedkov je prekvapujúce a veľmi potešujúce množstvo darov.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu.