„Microbity nie sú trilobity“

V júli 2023 sa našej škole podarilo získať grant z Nadácie Pontis vo výške 970€ v projekte „Microbity nie sú trilobity“. V rámci projektu boli zakúpené sady microbitov, Cutebotov a digitálny inventár sa nám rozšíril aj ďalší Omnibit. Žiaci našej školy budú mať šancu vyskúšať si programovanie týchto „hračiek“ nielen na hodinách informatiky pod záštitou Mgr. Petry Jančíkovej. Veríme, že využijeme príležitosť predstaviť prácu s digitálnymi technológiami i širšej verejnosti.