Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti

8 výborných športovcov našej školy sa zúčastnilo krajského kola Olympijského odznaku všestrannosti. 

Konkrétne našu školu výborne reprezentovali: 

Kristína Dolníková a Martin Maslík zo 6. A, 

Lea Šusteková a Michal Kicko zo 7. B, 

Saša Zemančíková a Tobias Macek z 8. A

Alexandra Sládeková z 9. B a Marco Gašpierik z 9. A. 

Okrem prekážkovej dráhy absolvovali individuálne disciplíny, napr. skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10 x 5 m, ľah-sed za 30 s., preskoky cez švihadlo znožmo za 1 minútu. 

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 59 škôl zo Žilinského kraja a naši žiaci sa umiestnili na krásnom 23. mieste. 

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!