Štvrtáci a piataci v kysuckej hvezdárni

Žiaci štvrtého a piateho ročníka sa v sprievode svojich pani učiteliek vybrali „sledovať“ vesmír očami teleskopu v kysuckej hvezdárni. Pozorovali povrch Slnka, vyskúšali si slnečné hodiny, zistili svoju planetárnu hmotnosť, skúmali stavbu Zeme a mnoho ďalšieho. Exkurzia bola doplnená zaujímavou prednáškou pracovníkmi hvezdárne. Žiaci si tak mali možnosť upevniť už nadobudnuté vedomosti  z vyučovacích  hodín geografie a vlastivedy a obohatili sa o nové a nepoznané. Radosť im urobili suveníry, ktoré mali možnosť si zakúpiť v priestoroch hvezdárne.