Mikuláš, Mikuláš bol som dobrý, čo mi dáš?

V decembri prišiel k našim usilovným žiakom Mikuláš. 

Zobral so sebou aj usmievavých anjelov, aj nezbedných čertov. 

Mnohí žiaci  pripravili Mikulášovi prekvapenie a zaspievali krásnu koledu, zarecitovali mikulášsku básničku alebo mu porozprávali, ako sa na neho celý rok tešili.