Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024

V utorok 16. apríla 2024 zazneli v našej škole tóny ľudových piesní. 

Školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnilo celkovo 17 žiakov. Súťažili sme v 2 kategóriách. 

V závere súťaže sme si spoločne zaspievali obľúbené ľudové piesne a vytvorili sme malý zbor len-tak pre radosť. 

Tešíme sa, že naši žiaci majú stále snahu spievať a rozvíjať slovenské tradície.

Výsledky: 

I. kategória (1. – 3. ročník)

1. miesto: – neudelené

2. miesto: Lukáš Zavadzan – 3.B

3. miesto: Dorota Šupejová – 1.B 

II. kategória (4. – 6. ročník)

1.miesto: Ella Kanková – 4.B – postupuje do okresného kola

2. miesto: Oliver Hudek – 5.B

3. miesto: Viktor Frišták – 4.C, Sára Grečnárová – 6.A

GRATULUJEME!