Škola ochrany prírody Varín, Správa Národného parku Malá Fatra

Príroda je základom existencie nás všetkých. Poznať prírodu, miesto, ktorého sme súčasťou, obzvlášť, ak je  niečím zraniteľné a veľmi vzácne, by malo byť samozrejmosťou každého z nás. Preto sme sa so žiakmi piateho a siedmeho ročníka vybrali počas hodín biológie a geografie do ŠOP Varín, aby sme sa oboznámili čím je vzácny náš najmladší Národný park na Slovensku – Malá Fatra. Je k nášmu bydlisku zároveň aj najbližšie. Na Správe Národného parku nás milo privítal hniezdiaci bocian. Pani Badurová, ktorá nás sprevádzala areálom a záhradou objektu, nás odborne oboznámila, čím je Malá Fatra ako národný park  zaujímavá a jedinečná. Súčasťou besedy a vzájomnej diskusie boli aj mnohé podnetné a interaktívne aktivity zamerané na spoznávanie jednotlivých vzácnych druhov živočíchov a rastlín Malej Fatry. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé, veľa v nás zanechalo a najmä upozornilo na nevyhnutnosť chrániť  prírodné bohatstvo našej krajiny.