SLOVAKIA – LITTLE BIG COUNTRY 

Záver školského roka sme si so žiakmi ôsmeho ročníka na hodinách geografie spríjemnili integrovaným tematickým vyučovaním so zameraním sa na krásy našej malebnej krajiny v jednotlivých krajoch. Všetko, čo sme počas školského roka usilovne nadobudli, sme zužitkovali a výsledok našej práce stojí veru za to!