Imatrikulácie

26. október bol v našej škole veľkým dňom pre prváčikov! Čakali ich Imatrikulácie a s nimi spojené pasovanie za riadnych prvákov Základnej školy s materskou školou Hôrky. Naši najmenší žiačikovia sa „pasovačky“ nezľakli – hravo splnili prvácke úlohy, a dokonca nám k tomu aj veselo zaspievali. Ochrancov im robili tí najstarší – ôsmaci a deviataci našej školy. Celým programom nás sprevádzala moderátorka Lucka, až kým sme sa nerozlúčili slávnostným prechodom cez „školskú bránu“ vytvorenú našimi deviatakmi. Prváčikom gratulujeme a prajeme veľa síl a šikovnosti do ďalších školských dní!