Výsledky do volieb Rady školy

Zvolení/delegovaní členovia Rady školy

 1. p. Peter Gaňa, zvolený za zákonných zástupcov žiakov ZŠ
 2. Ing. Ivana Kolčiterová, zvolená za zákonných zástupcov žiakov ZŠ
 3. Mgr. Simona Martinková, zvolená za zákonných zástupcov žiakov ZŠ
 4. PharmDr. Zuzana Brisudová, zvolená za zákonných zástupcov žiakov MŠ
 5. Mgr. Zuzana Chládeková, zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ
 6. PaedDr. Zdenka Sekerková, zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ
 7. p. Slavka Tichá, zvolená za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
 8. Mgr. Ivana Jánošíková, delegovaná zriaďovateľom obce Hôrky
 9. p. Bohumil Frátrik, delegovaný zriaďovateľom obce Hôrky
 10. p. Ján Marušák, delegovaný zriaďovateľom obce Hôrky
 11. Mgr. Ján Slovík, delegovaný zriaďovateľom obce Hôrky