Školský turnaj v stolnom tenise

Pri príležitosti svetového dňa stolného tenisu (6. apríl) sme si v škole v spolupráci so žiakmi zo Žiackeho parlamentu zorganizovali školský turnaj v stolnom tenise. 

Dňa 8. 4. si v športovom duchu vymenilo skúsenosti až 56 žiakov z 1. aj 2. stupňa. Každodenná hra počas prestávok iste pomohla k víťazstvu týmto žiakom a žiačkám:

Kategória: 1. stupeň – dievčatá

1. miesto: Paulína Vršanská (4.B)

2. miesto: Zoja Janečková (4.A)

3. miesto: Nikola Špániková (3.B)

Kategória: 1. stupeň – chlapci

1. miesto: Krištof Gaňa (4.A)

2. miesto: Daniel Imrišek (3.B)

3. miesto: Samuel Sagan (4.A)

Kategória: 2. stupeň – dievčatá

1. miesto: Sára Dobroňová (7.A)

2. miesto: Vivien Habanová (7.A)

3. miesto: Lea Drdáková (7.A)

Kategória: 2. stupeň – chlapci

1. miesto: Michal Vršanský (6.B)

2. miesto: Dávid Dobroň (9.A)

3. miesto: Marco Gašpierik (9.A)

Tešíme sa, že ste sa zúčastnili a víťazom gratulujeme.