Canisterapia v Materskej škole

Canisterapia je pomocná psychoterapeutická liečba, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa – terapeuta pre fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Ide o podpornú liečbu, pri ktorej sa využíva kladný vzťah človeka k zvieratám. Pomocou takejto terapie sa odstraňujú psychické bloky, kedy tesná blízkosť psa (jeho hladkanie)  spúšťa chemické procesy v mysli človeka vedúce k pozitívnym pocitom, prebúdza citové dispozície. Bežne sa využíva aj v školských zariadeniach pre lepší psychický a sociálny vývoj detí. Preto aj naša Materská škola sa rozhodla využiť túto alternatívnu terapiu. Celé stretnutie bolo spojené s ukážkami a praktickým cvičením. Radosť a spontánnosť detí prevládala celým našim stretnutím.

Ďakujeme 🐕‍🦺