,,Tvorivé remeselné dielne – Bližšie k tradíciám“

Dňa 22.11. žiaci 5. ročníkov spoznávali tradičné ľudové remeslá prostredníctvom tvorivých dielní. Lektorkami boli skúsené remeselníčky z blízkeho okolia Žiliny. Deti boli prostredníctvom tvorivej remeselnej činnosti vedené k tradičnej ľudovej kultúre, jej hodnotám, významu a naučili sa zručnostiam, ktoré v minulosti boli pre ich rovesníkov bežné. Naši žiaci si vyskúšali plstenie z ovčej vlny a servítkovú techniku. Každé dieťa si za pomoci remeselníčky vyrobilo svojimi rukami svoj vlastný výrobok a na chvíľu mohlo byť bližšie k slovenským tradíciám.