Zdravá desiata

Naša obľúbená  Zdravá desiata bola opäť na deň výživy 16. októbra. 

Niečo sme si povedali o zdraví, dobrom jedle, správnom výbere potravín  potom sme si spoločne  pripravili  jedlo, ktoré nám doma nachystali.

Vzájomne sme sa ponúkali, jedlo nám chutilo a naozaj sme sa mali dobre. Určite si túto akciu o rok zopakujeme.