Beh 17. novembra

Dňa 10. 11. 2023 sme sa v hojnom počte zúčastnili Behu 17. novembra. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu a zime sa naše deti nedali zahanbiť. 

Celkovo sa zúčastnilo 540 bežcov a najlepší naši sa umiestnili nasledovne: 

Lea Šusteková, 7. B – 6. miesto z 94 dievčat

Samuel Lasička, 7. B – 15. miesto zo 109 chlapcov

Alex Grečnár, 7. A – 16. miesto zo 109 chlapcov 

Richard Michalovič, 9. A – 19. miesto zo 138 chlapcov. 

Samozrejme, že blahoželáme všetkým našim žiakom, ktorí obstáli taktiež výborne. 

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy!