Noc výskumníkov

29.septembra 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia EURÓPSKA NOCVÝSKUMNÍKOV 2023. Ide o podujatie, ktoré je paralelne organizované v 30 štátoch Európy a vzniklo z iniciatívy Európskej komisie. Európska noc výskumníkov bola primerane zameraná na dve témy: VODA a UMELÁ INTELIGENCIA . Cieľom akcie bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom rôznych aktivít na prírodovedných predmetov si žiaci vyskúšali pokusy z fyziky, chémie a biológie. Vďakaexperimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci mohli vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá. Žiaci zisťovali, aké tajomstvá ukrýva voda a ako jej vlastnosti dokážu prekvapiť. Spoznali všetky jej fascinujúce aspekty – od nezvyčajného ohnutia prúdu tečúcej vody, cez zníženie povrchového napätia až po otázku, či je možné donútiť vodu "ísť" dokonca aj do kopca. Zábavnou formou sme sa dozvedeli, kto je to  Aptenodytes forsteri a ako sa monitorujú asteroidy a kométy, ktoré by mohli krížiť dráhu našej Zeme okolo Slnka. Žiaci deviatych ročníkov sa zúčastnili tejto akcie v OC Mirage, kde si vo vedeckých stánkoch prezreli čarovný svet pod mikroskopom, venovali sa ekológii, alternatívnym palivám,robotom a rôznym ďalším zaujímavým témam.