Európsky deň jazykov 2023

Opäť sme sa zapojili do celoeurópskej akcie na podporu záujmu o učenie sa cudzích jazykov a na uvedomenie si svojej európskej identity. V našej škole sme zvolili formu projektového vyučovania vo vybratých skupinách. Do práce na projekte sa zapojilo viac ako 130 detí. Projekt sme nazvali “Many flavours of ice cream“ – teda: „ mnoho príchutí zmrzliny“ Zmrzlina preto, že je to veľmi obľúbená u všetkých európanov a zároveň má veľa spoločné s jazykom. Rôznymi zábavnými aktivitami sme si pripomenuli hodnoty, ktoré spoločne zdieľame s ostatnýmu európskymi krajinami ako tolerancia, vzájomné obohatenie sa prvkami kultúry, pestrosť kultúr a tiež sme sa dozvedeli niekoľko zaujímavosti z krajín našich susedov.