ITV na hodine biológie u piatakov

My piataci máme radi zážitky, skúsenosti a prírodu potrebujeme cítiť na vlastnej koži, nie iba o nej čítať z učebnice. Nadarmo sa predsa nehovorí: „Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť.“ A pre tentokrát sme sa rozhodli spoznávať život v lese a v jeho poschodiach. Nech sa páči, to náš les. Poďte sa s nami prejsť!