Hýb sa, behaj, skáč a buď tímový hráč!

OZ Deti Slnečnice získalo finančnú podporu pre svoj projekt Hýb sa, behaj, skáč a buď tímový hráč! vo výške 2400€ na nákup netradičného športového vybavenia. Grant poskytla Nadácia SPP v mesiaci apríl 2023. Finančné prostriedky boli použité na nákup vybavenia pre športy Flag futbal, Kinball, Bumball, Spikeball, stolný futbal. Počas Dňa rodiny boli využité aj letné lyže, či chodúle taktiež zakúpené zo získaného grantu. V aktuálnom školskom roku 2023/24 je toto vybavenie poskytnuté pre potreby mimoškolskej krúžkovej činnosti pod názvom Netradičné športy. Koordinátorom projektu je Mgr. Petra Jančíková.