JOB SHADOWING Hôrky 2024

Naši Španielskí kolegovia Silvia Martínez Oliver a  Lucio Manuel Callejas Mellado si nás v rámci programu Erasmus plus vybrali pre projekt Job shadowing, čo znamená pozorovanie kolegov pri práci

s cieľom inšpirovať sa, naučiť sa nové veci a nadviazať priateľské kontakty s kolegami z iných Európskych krajín. Dôvodom ich voľby boli naše predchádzajúce úspechy v projektoch Erasmus a ocenenia v rámci Európy. (Napríklad naše ocenenie za najlepší projekt v oblasti digitálnych technológií, získanie titulu etwinningová škola a ocenené E twinningové projekty.)

Počas celého týždňa (20. až 24. mája 2024) španielski učitelia konzultovali s vedením, s učiteľmi, navštevovali vyučovacie hodiny, pozorovali atmosféru v škole, navštívili aj zriaďovateľa – starostu obce Hôrky a tiež materskú školu. Aktívne sa zúčastňovali na živote v škole aj na spoločných teambuildingových aktivitách mimo školy. 

Veríme, že naši noví priatelia našli u nás mnoho podnetov, nápadov a inšpirácie pre svoju prácu. A pre nás bolo stretnutie s kolegami tiež veľmi príjemné, povzbudivé a potrebné pre budúce zameranie školy ako modernej európskej inštitúcie.