ITV – Bohatstvo našich lúk

Na záver školského roka sa na hodinách biológie piataci vybrali preskúmať spoločenstvo lúk. Najkrajšie sú predsa len v lete, a to nielen na pohľad… Svoje by vedeli povedať aj tie najvzácnejšie zvieratá na Zemi, na existencii ktorých náš život bezprostredne závisí – včely. Okrem určovania jednotlivých lúčnych kvetov v ich sušenej podobe, či plodín našich polí, si žiaci spestrili vyučovanie aj rôznymi  lúčnymi hádankami a prezentáciou rôznych produktov vyrobených z  lúčnych bylín. Význaným hosťom našej hodiny bol aj pán Podhányi, včelár, ktorý v priestoroch našej školy vedie aj včelársky záujmový útvar. Porozprával nám zo života včiel veľmi zaujímavé informácie, vysvetlil nám, ako sa treba o včielky starať, ukázal nám včelí úľ, rôzne pomôcky pre včelárov, potrebné na získanie medu a iných včelích produktov. Žiaci si vyskúšali aj včelárske obleky a výnimkou nebola ani ochutnávka rôznych druhov medov.