Ďakujeme za Vašu návštevu

Drahí rodičia, priatelia školy,

chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí. Sme veľmi radi, že sme Vám mohli predstaviť našu školu.

Vaša podpora a záujem o naše vzdelávacie programy a aktivity nás veľmi tešia. Bolo skvelé vidieť toľko zvedavých tvárí.

Osobitná vďaka patrí našim učiteľom a žiakom, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia a ochotne zdieľali svoje skúsenosti a znalosti.

Ešte raz vďaka za Vašu podporu a záujem.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a príležitosti na stretnutie.

S úctou, tím školy