Tvorivá dielnička

Naša Základná škola Hôrky sa zapojila na konci školského roka 2022/23 do programu ,,POMÁHAME KOMUNITE 2023“, ktorú podporila Nadácia Pontis, resp. nadačný fond v Nadácii Pontis. Vytvorili sme projekt s názvom ,,Tvorivá dielnička, ktorá nás učí“ a získali sme grant vo výške 1610,94 eur. Vďaka grantu sme si vybavili učebňu ,,tvorivá dielnička“  novým materiálom, pomôckami inástrojmi. S využitím nových dokúpených pomôcok si v novom školskom roku 2023/24 chceme upravovať okolie, skrášliť našu záhradu, pracovať v dielni na vyučovacom predmete technika a pracovné vyučovanie. Na prvých aktivitách sme sa už začali angažovať spolu s pani učiteľkou Ing. Monikou Gaňovou a s pánom Ing. Mariánom Faškom. Prajeme im veľa šťastia!

Projekt podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis.