Plavecký výcvik

Posledný májový týždeň sa žiaci druhých a tretích ročníkov zúčastnili plaveckého kurzu na Mestskej plavárni v Žiline pod vedením trénerov plaveckej školy Nereus. Žiaci sa oboznamovali s vodným prostredím a zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti. Aj počasie nám počas celého výcviku prialo. Odniesli si zážitky i mokré vysvedčenia.