Logischool v  Žiline

Dňa 29.5.2024 naši žiaci z krúžku R.U.R Ján Kristián Preisler 9.A, Christian Gaňa 7.B a Jakub Uram 5.B reprezentovali a úspešne absolvovali workshop s názvom Videoprodukcia v priestoroch Logischool

v  Žiline. Osvojili si základné princípy a postupy úpravy videa, naučili sa vytvárať titulky a efekty pre filmy a zároveň získali vedomosti o nebezpečenstvách zdieľania videí online. Gratulujeme.