Geografická olympiáda – Okresné kolo

V okresnom kole geografickej olympiády tento školský rok reprezentovalo našu školu na úrovni okresu

9 žiakov, a to vo všetkých kategóriách, z ročníkov 5 – 8.  

Úspešnou riešiteľkou sa stala žiačka, Katarína Tóthová, zo VII.B triedy.

Gratulujeme