Školské kolo Šaliansky Maťko

4. decembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti  Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

8 recitátorov súťažilo v troch kategóriách rozdelených podľa veku od prvej (najmladšej) po tretiu (najstaršiu) kategóriu. 

1. kategória (žiaci 2. – 3. ročníka):

1.miesto – Adela Štefániková (2.B)

2. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka):

1.miesto – Lucia Masná (5.A)

2.miesto – Viktor Jakubčík (4.A)

3.miesto – Romana Capandová (5.B)

Čestné uznania – Ema Tichá (5.A),  Dorota Vargová (5.A), Matúš Jahvodka (4.A)

                              

3. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka):

1.miesto – Nina Kadíková (6.A)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok a víťazkám jednotlivých kategórií želáme veľa úspechov v okresnom kole.