Green Jobs

V tomto školskom roku 2023/2024 opäť pokračujeme na našom eTwinning projekte Green jobs. Žiaci spolupracujú v medzinárodných tímoch, spolupracujú so žiakmi z Talianska, Španielska, Francúzska a Turecka. Spoločne pracujú na úlohách, tvoria logá, postery, slogany, kvízy. 

Dňa 27.2. sa mohli žiaci vidieť face to face v online priestore Zoom, kde v krátkosti predstavili svoje školy a zúčastnili sa spoločne zaujímavej prednášky s pani Debrou Rowe, ktorá je odborníčka na danú problematiku Green jobs v Amerike. Žiaci mali možnosť zažiť native speakra v odbornej oblasti, ktorá im priblížila danú tému Green jobs a povzbudila ich k ďalšej spolupráci na projekte. Žiaci po prednáške a vzájomnej spolupráci so žiakmi v partnerských školách vytvorili postery Green jobs skills a vytvorili pre ostatných spolužiakov a učiteľov v priestoroch školy Trh zručností- Green jobs skill fair, kde odprezentovali jednotlivé zručnosti, ktoré sú potrebné pre  zelený sektor a enviromentálnu problematiku. Veríme, že sme urobili aj prvé kroky smerom k zelenšej budúcnosti.