Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v našej základnej škole, ktorý sa bude konať dňa 14. marca 2024 v čase od 7, 40 – 10,25 hod.. Môžete sa zúčastniť vyučovania v ľubovoľnej triede podľa priloženého rozpisu. Uvidíte pracovný deň Vašich detí, ako aj ukážky vyučovacích metód, ktoré používajú pani učiteľky (CLIL, Hejného metóda, aktivizujúce metódy).

Príďte k nám prežiť jeden školský deň s Vašimi deťmi.

Organizačné pokyny:

Presúvanie sa počas vyučujúcich hodín je veľmi rušivé. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste si vopred vybrali hodiny, ktoré chcete vidieť a premiestňovali sa počas prestávok.

Tešíme sa na Vašu návštevu 🙂