OZ Deti slnečnice

Milí rodičia a priatelia školy,
aj v tomto roku Vás chceme v mene žiakov a detí základnej a materskej školy požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Máte právo rozhodnúť Vy sami. Ak ste sa ešte nerozhodli komu dáte 2% zo zaplatenej dane, budeme radi, ak ich venujete práve nášmu občianskemu združeniu Deti slnečnice.

V minulom roku sme z občianskeho združenia financovali zakúpenie kníh do školy ako aj do škôlky, pomôcky na fyziku, spoločenské hry a pomôcky 

v školskom klube detí, strelecký klub. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane 

z príjmov poukázali.
Tlačivá môžete odovzdať na Daňovom úrade do 28.4.2023, alebo doniesť do materskej školy do 24.4.2023, ktorá zabezpečí odovzdanie na DÚ. 

V prípade problému s vypĺňaním Vyhlásenia sa môžete rovnako obrátiť na štatutára – PhDr. Martinu Ochodničanovú, zástupkyňu materskej školy.

Prosíme Vás, nezabudnite tlačivo podpísať a priložiť potvrdenie o zaplatení dane.

Ďakujeme!