Valentínska pošta

Aj tento rok sme spolu so Žiackym parlamentom zorganizovali milú akciu – Valentínska pošta. Žiaci mohli potešiť svojím odkazom či obrázkom kohokoľvek z nášho školského prostredia. A deviatačky im tieto odkazy s nadšením označili pečiatkou, a s ešte väčšou radosťou 14. februára doručili.