Vyhodnotenie súťaží

Lucia Masná, 5.A  úspechy:

  • Cena Slniečka v celoslovenskej literárnej súťaži Škultétyho rečňovanky

  • Čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži Jašíkove Kysuce

  • 1. miesto v 2. kategórii celoslovenskej súťaže Detská rozprávková Žilina

  • Reprezentácia školy na regionálnom festivale dramatickej tvorby Dramatvor

Recitácia:

  • 3. miesto  okresné kolo Hviezdoslavov Kubín (1. kategória, próza)

  • 2. miesto okresné kolo Feel in Verses (recitácia v ANJ)

  • 1. miesto okresné kolo a 3. miesto celoslovenské kolo Štúrov Zvolen (1. kategória)

Literárne súťaže:

  • Čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži Detská rozprávková Žilina 2022

  • 1. miesto v národnom kole a 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Tvoríme vlastnú knihu (1. kategoria)

 

Súťažili sme…a potrénovali aj svoju trpezlivosť. 

Žiačky a žiaci zo ŽŠP organizovali viaceré súťaže a v posledný predvianočný deň sme sa všetci dozvedeli to, na čom sme si celý ten čas zdokonaľovali našu trpezlivosť. 

Jesenný zber papiera (16. – 20. október 2023) Vyzbieralo sa spolu 808 kg papiera. Ďakujeme.

 

1. miesto: Timea Kršková z 1.B 

2. miesto: Samuel Lasička zo 7.B 

3 miesto: Sandra Sakalová z 1.A

________________________________________________

Vianočná súťaž na 1. stupni: Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

Do súťaže sa zapojilo okolo 50 žiakov, čomu sa veľmi tešíme, pretože všetky pohľadnice sme následne dotvorili vianočným prianím a žiačky zo ŽŠP ich rozdali do schránok osamelých ľudí v našich spádových obciach. 

Výherné pohľadnice vybrali spoločne členovia ŽŠP na 2 st.

2 výhercovia z mladších žiakov (1. – 2. roč.):

Michaela Lamošová z 1.A, Dorota Šupejová z 1.B,

2 výhercovia zo starších žiakov (3. – 4. roč.):

Matias Chabada zo 4.C, Gregor Holáň zo 4.C

________________________________________________

3. Vianočná súťaž na 2. stupni:  Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

Vyberala porota, ktorú si zvolili členovia ŽŠP – pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani školníčka. Musíme povedať, že to vôbec nemali ľahké, pretože žiacke kolektívy sa zhostili tejto výzvy naozaj obdivuhodne. 

Triedou, ktorá si zaslúžila titul ,,najkrajšia vianočná výzdoba triedy 2023″ sa stala 9.A. 

Výherný poukaz obsahujúci týždeň bez DÚ, týždeň uprednostnenia pri pingpongových stoloch si víťazná trieda môže uplatniť v týždni 8. – 12.1.2024.