Ekonomická olympiáda

Žiaci 9. ročníka si v januári vyskúšali, aké majú vedomosti z ekonomickej oblasti. 

Zúčastnili sa online školského, ale zároveň krajského kola Ekonomickej olympiády. 

Výsledky, ktoré nám teraz prišli nás nesmierne tešia. 

Na Slovensku súťažilo 6193 žiakov. V rámci krajov bolo vyhlásených 50 najúspešnejších žiakov a z našej školy sú tam umiestnení hneď traja: 

Alexandra Maslíková, 9. A, 84%-ná úspešnosť, 

Richard Michalovič, 9. A, 76%-ná úspešnosť 

a Dávid Dobroň, 9. A, 72%-ná úspešnosť. 

Srdečne gratulujeme!