Deň narcisov 2024

Dňa 18.04.2024 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov 2024 v spolupráci s Ligou proti rakovine.
Žiaci zo školského parlamentu venovali žltý narcis každému kto prispel dobrovoľným príspevkom

do zbierkovej pokladničky. Dobrovoľníci vykonali zbierku na škole, kde naši učitelia a žiaci podporili svojim príspevkom všetkých, ktorí bojujú s touto chorobou.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a akýmkoľvek spôsobom podporili verejnú zbierku Deň narcisov 2024!