OLOV 2023/2024

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru určený pre žiakov II. stupňa ZŠ (6. – 9. ročník). Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Školský šport. Projekt je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov, na vybudovanie priaznivého vzťahu k pohybu a v neposlednom rade aj na vyhľadávanie talentov. 

Žiaci 6. – 9. ročníka súťažia v šiestich základných disciplínach a v závislosti od ich výkonu sú im potom vystavené certifikáty a udelené, resp. neudelené odznaky zdatnosti. 

Na škole máme približne 40 detí, ktoré získali bronzový, strieborný alebo zlatý odznak zdatnosti. 

Tí najlepší už teraz doma trénujú na Krajské kolo, ktorého sa zúčastníme 15. 4. 2024 v Žiline a veríme, že budeme minimálne rovnako úspešní ako minulý rok (boli sme najlepšia škola zo žilinského okresu).

Držte nám palce! Ďakujeme!